Mina Erfarenheter

Här kan du se vad för erfarenheter jag tillförskansat mig de senaste åren.

Alla
Hemsidor
Grafisk Design
Högås-Bygg-AB

Skapa Hemsida Högås Bygg

Hemsidor

Här skapade jag en hemsida åt Högås Bygg AB där jag jobbade mycket med SEO och grafisk design samtidigt som jag försökte skapa ett narrativ för företaget.

nytypo färg

Ordstäv

Grafisk Design

Arbete med förstärkt budskap i form av typografi. Från The Great Dictator 1940.

Modul.1

Inlagd båt Photoshop

Grafisk Design

Här har jag jobbat med friläggning i Photoshop och klippt in en båt från en annan bild.

Photoshop-figur

Produktbilder

Grafisk Design

Photoshoppad figur där jag jobbat med färg för att skapa olika känslor i bilden.

SK

Logga

Grafisk Design

Här jobbade jag med grafisk design för att skapa en unik logga.

Modul 5 Zakarias Mortensen2

Tidningsuppslag

Grafisk Design

Här jobbade jag med en uppgift där målet var att skapa ett intresseväckande uppslag med tydligt upplägg.

Poster

Infograf om mina lärokällor

Grafisk Design

Här har jag gjort en infograf som visualiserar mitt 'personal learning environment' och mitt 'personal learning network'.

Bingo18utkast

Hemsida åt Bingo 18

Hemsidor

Hemsida åt företaget Bingo 18 med fokus på information åt en äldre målgrupp.

UddevallaBilExperten

Hemsida åt Uddevallabilexperten

Hemsidor

Hemsida åt Uddevallabilexperten

Se Fler